• Stjórnsýsla
  • Álagningareglur

Álagningareglur

Álagningarstofnar og gjöld 2014

Gildir frá 1.1.2014

Fasteignagjöld ofl. 2014

Fasteignaskattur íbúðarh. A 0,625
Fasteignaskattur opinberar byggingar B 1,320
Fasteignaskattur atvinnuh. C 1,650
Fráveita - íbúðarhús 0,30
Fráveita - atvinnuh. 0,30
Lóðarleiga 2,00
Vatnsveita - íbúðarhús 0,35
Vatnsveita - atvinnuhús 0,35

Útvarsvarsprósenta 14,52% 14,52% er hámark

Sorphirðugjald 17.000 pr. Íbúð. / tunnu
Sorpeyðingargjald 19.000 pr. íbúð. / tunnu

Reglur um afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2014

Heimild sveitarstjórnar til þess að lækka fasteignagjöld eða fella niður nær eingöngu til fasteigna¬skatts og holræsagjalds. Ekki er heimilt að fella niður önnur fasteignagjöld, svo sem lóðaleigu, vatns¬gjald, sorphirðugjald og sorpeyðingargjald.

1.gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Breiðdalshreppi er veittur afsláttur af samþykktu íbúðarhúsnæði, samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar Breiðdalshrepps ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga með síðari breytingum.

2.gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Breiðdalshreppi sem búa í eigin íbúð og:

Eru 67 ára við upphaf álagningarárs, eða eldri.

Hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir upphaf álagningarárs.

Hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

3.gr.

Ef um hjón eða sambúðarfólk er að ræða og annað er yngra en 67 ára og vinnufært er gjaldið lækkað í samræmi við viðmiðunartekjur viðkomandi einstaklings.

4. gr.

Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að kr. 52.678,- á hverja eign.

Afsláttur er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna, þ.m.t. eignatekna og 50% fjármagnstekna síðastliðins árs, samkvæmt skattframtali. Miðað er við sameigin¬legar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks.

5. gr.

Tekjumörk eru sem hér segir:

Einstaklingar:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 2.251.581,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 2.955.417,-

Hjón og samskattað sambýlisfólk:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 3.167.262,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 4.012.328,-

Ef tekjur eru á framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur.

6. gr.

Þar sem álagning gjalda mun fara fram í gegnum Álagningarhluta Landskrár fasteigna mun Breiðdalshreppur sækja með rafrænum og öruggum hætti hjá RSK upplýsingar um tekjuskattstofn elli- og örorkulífeyrisþega vegna útreiknings á afslætti.

Jafnframt er hægt að sækja um afslátt af fasteignaskatti á þar til gerðum eyðublöðum frá Breiðdalshreppi, sem einnig má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins. Með umsókn skal skila afriti af skattframtali, staðfestu af skattstjóra, vegna síðastliðins árs og afriti af örorkuskírteini ef umsækjandi er 75% öryrki.

Ef tekjur aðila hafa lækkað milli áranna 2012 og 2013 geta aðilar fengið leiðréttingu á fasteignagjöldum með því að leggja fram staðfest afrit af skattframtali ársins 2013, (eða staðfestingu skattstjóra á tekjum ársins 2013) eftir að framtölum ársins hefur verið skilað til skattstjóra.

7. gr.

Hreppsnefnd Breiðdalshrepps endurskoðar tekjumörk og hámark afsláttar í desember ár hvert, fyrir komandi ár.

Þannig samþykkt á fundi sveitarstjórnar Breiðdalshrepps þann 20. janúar 2014

Breiðdalsvík, 21. janúar 2014
Páll Baldursson sveitarstjóri

Álagningarstofnar og gjöld 2013

Fasteignagjöld ofl. 2013 Ath.

Fasteignaskattur íbúðarh. A 0,625 Hámark 0, 625%
Fasteignaskattur opinberar byggingar B 1,320 Hámark 1,32%
Fasteignaskattur atvinnuh. C 1,650 Hámark 1, 65%
Holræsagjald íbúðarhús 0,30
Holræsagjald atvinnuh. 0,30
Lóðarleiga 2,00
Vatnsskattur íbúðarhús 0,35 Hámark 0,4%
Vatnsskattur atvinnuhús 0,35

Útvarsvarsprósenta 14,48% 14,48% er hámark

Sorphirðugjald 13.000 pr. Íbúð. / tunnu
Sorpeyðingargjald 15.000 pr. íbúð. / tunnu

Reglur um afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2013

Heimild sveitarstjórnar til þess að lækka fasteignagjöld eða fella niður nær eingöngu til fasteigna¬skatts og holræsagjalds. Ekki er heimilt að fella niður önnur fasteignagjöld, svo sem lóðaleigu, vatns¬gjald, sorphirðugjald og sorpeyðingargjald.

1.gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Breiðdalshreppi er veittur afsláttur af samþykktu íbúðarhúsnæði og af ónotuðum útihúsum og jörðum, samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar Breiðdalshrepps ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga með síðari breytingum.

2.gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Breiðdalshreppi sem búa í eigin íbúð og:

Eru 67 ára við upphaf álagningarárs, eða eldri.

Hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir upphaf álagningarárs.

Hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

3.gr.

Ef um hjón eða sambúðarfólk er að ræða og annað er yngra en 67 ára og vinnufært er gjaldið lækkað í samræmi við viðmiðunartekjur viðkomandi einstaklings.

4. gr.

Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að kr. 50.170,- á hverja eign.

Afsláttur er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna, þ.m.t. eignatekna og 50% fjármagnstekna síðastliðins árs, samkvæmt skattframtali. Miðað er við sameigin¬legar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks.

5. gr.

Tekjumörk eru sem hér segir:

Einstaklingar:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 2.144.363,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 2.814.683,-

Hjón og samskattað sambýlisfólk:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 3.016.440,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 3.821.265,-

Ef tekjur eru á framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur.

6. gr.

Þar sem álagning gjalda mun fara fram í gegnum Álagningarhluta Landskrár fasteigna mun Breiðdalshreppur sækja með rafrænum og öruggum hætti hjá RSK upplýsingar um tekjuskattstofn elli- og örorkulífeyrisþega vegna útreiknings á afslætti.

Jafnframt er hægt að sækja um afslátt af fasteignaskatti á þar til gerðum eyðublöðum frá Breiðdalshreppi, sem einnig má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins. Með umsókn skal skila afriti af skattframtali, staðfestu af skattstjóra, vegna síðastliðins árs og afriti af örorkuskírteini ef umsækjandi er 75% öryrki.

Ef tekjur aðila hafa lækkað milli áranna 2011 og 2012 geta aðilar fengið leiðréttingu á fasteignagjöldum með því að leggja fram staðfest afrit af skattframtali ársins 2012, (eða staðfestingu skattstjóra á tekjum ársins 2012) eftir að framtölum ársins hefur verið skilað til skattstjóra.

7. gr.

Hreppsnefnd Breiðdalshrepps endurskoðar tekjumörk og hámark afsláttar í desember ár hvert, fyrir komandi ár.

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 17. janúar 2013
Páll Baldursson
sveitarstjóri

Álagningarstofnar og gjöld 2012

Fasteignaskattur íbúðarh. A 0,625
Fasteignaskattur opinberar byggingar B 1,320
Fasteignaskattur atvinnuh. C 1,650
Holræsagjald íbúðarhús 0,30
Holræsagjald atvinnuh. 0,30
Lóðarleiga 2,00
Vatnsgjald íbúðarhús 0,35
Vatnssgjaldatvinnuhús 0,35
Sorphirðugjald 13.000 pr. Íbúð. / tunnu
Sorpeyðingargjald 15.000 pr. íbúð. / tunnu
Sorpurðunargjald fyrirt. Ath. sér gjaldskrá
Útvarsvarsprósenta 14,48%

Reglur um afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2012

Heimild sveitarstjórnar til þess að lækka fasteignagjöld eða fella niður nær eingöngu til fasteigna¬skatts og holræsagjalds. Ekki er heimilt að fella niður önnur fasteignagjöld, svo sem lóðaleigu, vatns¬gjald, sorphirðugjald og sorpeyðingargjald.

1.gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Breiðdalshreppi er veittur afsláttur af samþykktu íbúðarhúsnæði og af ónotuðum útihúsum og jörðum, samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar Breiðdalshrepps ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga með síðari breytingum.

2.gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Breiðdalshreppi sem búa í eigin íbúð og:

Eru 67 ára við upphaf álagningarárs, eða eldri.

Hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir upphaf álagningarárs.

Hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

3.gr.

Ef um hjón eða sambúðarfólk er að ræða og annað er yngra en 67 ára og vinnufært er gjaldið lækkað í samræmi við viðmiðunartekjur viðkomandi einstaklings.

4. gr.

Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að kr. 57.750,- á hverja eign.

Afsláttur er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna, þ.m.t. eignatekna og 50% fjármagnstekna síðastliðins árs, samkvæmt skattframtali. Miðað er við sameigin-legar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks.

5. gr.

Tekjumörk eru sem hér segir:

Einstaklingar:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 2.042.250,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 2.680.650,-

Hjón og samskattað sambýlisfólk:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 2.872.800,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 3.639.300,-

Ef tekjur eru á framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur.

6. gr.

Þar sem álagning gjalda mun fara fram í gegnum Álagningarhluta Landskrár fasteigna mun Breiðdalshreppur sækja með rafrænum og öruggum hætti hjá RSK upplýsingar um tekjuskattstofn elli- og örorkulífeyrisþega vegna útreiknings á afslætti.

Jafnframt er hægt að sækja um afslátt af fasteignaskatti á þar til gerðum eyðublöðum frá Breiðdalshreppi, sem einnig má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins. Með umsókn skal skila afriti af skattframtali, staðfestu af skattstjóra, vegna síðastliðins árs og afriti af örorkuskírteini ef umsækjandi er 75% öryrki.

Ef tekjur aðila hafa lækkað milli áranna 2010 og 2011 geta aðilar fengið leiðréttingu á fasteignagjöldum með því að leggja fram staðfest afrit af skattframtali ársins 2011, (eða staðfestingu skattstjóra á tekjum ársins 2011) eftir að framtölum ársins hefur verið skilað til skattstjóra.

7. gr.

Hreppsnefnd Breiðdalshrepps endurskoðar tekjumörk og hámark afsláttar í desember ár hvert, fyrir komandi ár.

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 8. desember 2011
Páll Baldursson
sveitarstjóri

Álagningarreglur fasteignagjalda 2011

Fasteignaskattur:
Fasteignaskattur íbúðarhúsnæði A 0,625 %
Fasteignaskattur opinberar byggingar B 1,320 %
Fasteignaskattur atvinnuhúsnæði C 1,650 %
Holræsagjald íbúðarhús 0,200 %
Holræsagjald atvinnuhúsnæði 0,200 %
Lóðarleiga 1,000 %
Vatnsskattur íbúðarhús 0,300 %
Vatnsskattur atvinnuhús 0,300 %

Sorphirðugjald 12.500,- pr. íbúð
Sorpeyðingargjald 12.500- pr. íbúð

Útvarsvarsprósenta 14,48%
Gjalddagar eru fimm: þ.e.: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6. 2011

Reglur um afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2011

Heimild sveitarstjórnar til þess að lækka fasteignagjöld eða fella niður nær eingöngu til fasteigna¬skatts og holræsagjalds. Ekki er heimilt að fella niður önnur fasteignagjöld, svo sem lóðaleigu, vatns¬gjald, sorphirðugjald og sorpeyðingargjald.


1.gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Breiðdalshreppi er veittur afsláttur af samþykktu íbúðarhúsnæði og af ónotuðum útihúsum og jörðum, samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar Breiðdalshrepps ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga með síðari breytingum.

2.gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Breiðdalshreppi sem búa í eigin íbúð og:

Eru 67 ára við upphaf álagningarárs, eða eldri.

Hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir upphaf álagningarárs.

Hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

3.gr.

Ef um hjón eða sambúðarfólk er að ræða og annað er yngra en 67 ára og vinnufært er gjaldið lækkað í samræmi við viðmiðunartekjur viðkomandi einstaklings.

4. gr.

Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að kr. 42.734,- á hverja eign.

Afsláttur er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna, þ.m.t. eignatekna og 50% fjármagnstekna síðastliðins árs, samkvæmt skattframtali. Miðað er við sameigin¬legar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks.

5. gr.

Tekjumörk eru sem hér segir:

Einstaklingar:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 1.809.517,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 2.326.519,-

Hjón og samskattað sambýlisfólk:

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 2.520.398,-

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 3.231.280,-

Ef tekjur eru á framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur.

6. gr.

Þar sem álagning gjalda mun fara fram í gegnum Álagningarhluta Landskrár fasteigna mun Breiðdalshreppur sækja með rafrænum og öruggum hætti hjá RSK upplýsingar um tekjuskattstofn elli- og örorkulífeyrisþega vegna útreiknings á afslætti.

Jafnframt er hægt að sækja um afslátt af fasteignaskatti á þar til gerðum eyðublöðum frá Breiðdalshreppi, sem einnig má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins. Með umsókn skal skila afriti af skattframtali, staðfestu af skattstjóra, vegna síðastliðins árs og afriti af örorkuskírteini ef umsækjandi er 75% öryrki.

Ef tekjur aðila hafa lækkað milli áranna 2009 og 2010 geta aðilar fengið leiðréttingu á fasteignagjöldum með því að leggja fram staðfest afrit af skattframtali ársins 2010, (eða staðfestingu skattstjóra á tekjum ársins 2010) eftir að framtölum ársins hefur verið skilað til skattstjóra.

7. gr.

Falli aðstæður ekki undir þær reglur, sem að framan greinir, skal hreppsnefnd ákveða um lækkun eða niðurfellingu fasteignaskatts.

8. gr.

Hreppsnefnd Breiðdalshrepps endurskoðar tekjumörk og hámark afsláttar í desember ár hvert, fyrir næsta ár.

Samþykkt í sveitarstjórn Breiðdalshrepps 13. desember 2010.