9. Fundur 2018

Níundi fundur sveitarstjórnar Breiðdalshrepps árið 2018 var haldinn mánudaginn 14. maí 2018. Hann hófst kl. 17:30.
Mætt voru: Hákon Hansson, Gunnlaugur Stefánsson, Svandís Ingólfsdóttir, Arnaldur Sigurðsson og Helga Hrönn Melsteð. Einnig Sif Hauksdóttir verkefnastjóri og Elís Pétur Elísson 1. varamaður.
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá:
1. Ársreikningur Breiðdalshrepps fyrir 2017 seinni umræða og afgreiðsla.
Á fundinum var ársreikningur Breiðdalshrepps fyrir árið 2017 ásamt fylgigögnum lagður fram til seinni umræðu. Helstu niðurstöðutölur eru: (Til samanburðar eru niðurstöður ársreiknings 2016).

(Mkr.)                                                                                    2017                          2016
Rekstrartekjur A-hluti                                                         220.158                      193.712
Rekstrargjöld A-hluti (án fjármagnsliða)                            186.946                       159.482
Rekstrarniðurstaða A-hluta                                                  21.910                        20.966
Tekjur A og B-hluta (samantekið)                                       244.000                      218.025
Gjöld A og B-hluta (samantekið, án fjárm.liða)                   203.607                     173.223
Rekstrarniðurstaða A og B-hluta                                          20.331                        22.403
Fjármagnsliðir A og B-hluta                                                    -9.648                    - 11.995
Skuldir og skuldbindingar A-hluta                                        181.303                    187.641
Skuldir og skuldbindingar A og B-hluta                                299.262                    307.454
Eigið fé A-hluta                                                                       32.117                        7.406
Eigið fé A og B-hluta                                                              16.363                      - 6.769
Skuldahlutfall (skuld/rekstrartekjur ) A og B hluti              122 %                         141 %

Að lokinni yfirferð á ársreikningi og meðfylgjandi gögnum var ársreikningur Breiðdalshrepps fyrir árið 2017 borinn upp, samþykktur samhljóða og áritaður af sveitarstjórn.

2. Fundargerð Skipulagsnefndar frá 14. 5. 2018 
Oddviti óskaði eftir að fundargerð skipulagsnefndar frá því í dag, 14. 5. yrði tekin til afgreiðslu og staðfestingar sveitarstjórnar þó tímamörk um afhendingu fundargerðar væru ekki nægileg. Samþykkt samhljóða. Oddviti fór síðan yfir einstaka liði fundargerðarinnar og skýrði þá. Að lokinni umræðu staðfesti sveitarstjórn fundargerðina samhljóða. Undir þessum lið vék Elís Pétur Elísson af fundi. Sveitarstjórn leggur áherslu á að framkvæmdir við byggingar á Selnesi hefjist í framhaldi af skipulagningu svæðisins.

3. Stjórn til undirbúnings sameiningar sveitarfélaga - 3. fundur 
Farið yfir fundargerð þriðja fundar og að umræðu lokinni var hún staðfest af sveitarstjórn.

4. Bréf yfirkjörstjórnar - kjörstaður í Breiðdalshreppi 26.5. 
Sveitarstjórn Breiðdalshrepps staðfestir tillögu Yfirkjörstjórnar Fjarðabyggðar
um eftirfarandi atriði vegna bæjarstjórnarkosninga í sameinuðu sveitarfélagi Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps 26. maí nk.:
1. Sérstök kjördeild verður í Breiðdal.
2. Kjörstaður í Breiðdal verður í Grunnskóla Breiðdalshrepps á Breiðdalsvík.
3. Kjörfundur stendur frá kl. 09:00 til kl. 22:00
Verkefnastjóra falið að tilkynna formanni yfirkjörstjórnar Fjarðabyggðar þessa niðurstöðu.

5. Breyting á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 – umsögn 
Lögð fram til umsagnar skipulags- og matslýsing vegna breytingar á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 þar sem gert er ráð fyrir breyttri legu Kröflulínu III. Sveitarstjórn Breiðdalshrepps gerir ekki athugasemd við skipulags- og matslýsinguna.

6. Erindi til sveitarstjórnar
a) Grenndarkynning- athugasemd við palla við Sólvelli 23a og 25 (fskj.5)
b) Aðveitustöð RARIK umsögn Minjastofnunar (fskj.6)
c) Brunavarnaáætlun- boð um aðstoð (fskj.7)
Umrædd erindi lögð fram til kynningar.

7. Önnur mál
a) Fundur í Stjórn til undirbúnings sameiningar sveitarfélaga.
Vegna fjarveru hluta stjórnarmanna tókst ekki að halda fund í síðustu viku,en stefnt er að fundi á morgun. Sveitarstjórn samþykkir að veita stjórnarmönnum Breiðdalshrepps fullt umboð til að afgreiða mál er varða sameiningu grunnskóla á Breiðdalsvík og Stöðvarfirði i samræmi við umræðu sem fram fór á fundinum.
b) Hreinsunarátak á Breiðdalsvík
Nauðsynlegt er að taka til í þorpinu á Breiðdalsvík bæði á íbúðalóðum og ekki síður hjá fyrirtækjum. Skorað er á einstaklinga og fyrirtæki að taka til í sínu umhverfi. Einnig þarf að fara í allsherjar hreinsun í þorpinu, tína rusl og plokka. Verkefnisstjóra falið að skipuleggja hreinsunarátak sem fegri bæinn okkar fyrir sumarið.

Fundi slitið kl. 18,40

Fundargerð ritaði Hákon Hansson

______________________                                                             ______________________
Hákon Hansson                                                                               Gunnlaugur Stefánsson

_________________                                                                  _____________________
Svandís ingólfsdóttir                                                                          Arnaldur Sigurðsson

___________________                                                                 ________________________
Sif Hauksdóttir                                                                                  Helga Hrönn Melsteð

____________________
Elís Pétur Elísson