Lykiltölur

Ársreikningar og lykiltölur

Ársreikningar sveitarfélagana fyrir árið 2017 liggja ekki enn fyrir og hér á eftir eru því birtar ýmsar lykiltölur úr ársreikningum þeirra fyrir árið 2016.

Hlutfall af tekjum:  

Sveitarsjóður A- hluti: Breiðdalshreppur Fjarðabyggð Mismunur (B – F)
Skatttekjur 83% 83% 0%
Laun, launatengd gj. og lífeyrissj. 51% 62% 11%
Veltufé frá rekstri 15% 10% -5%
Fjárfestingahreyfingar -6% -11% -5%
Skuldir, án skuldbindinga 92% 136% 44%
Skuldir og skuldbindingar 97% 180% 83%
Samantekið, A- og B- hluti: Breiðdalshreppur Fjarðabyggð Mismunur (B – F)
Skatttekjur 73% 62% -11%
Laun, launatengd gj. og lífeyrissj. 50% 51% 1%
Veltufé frá rekstri 18% 19% 1%
Fjárfestingahreyfingar -5% -14% -9%
Skuldir, án skuldbindinga 137% 107% -30%
Skuldir og skuldbindingar 141% 143% 2%

 

Sveitarsjóður, A- hluti (Kr. á íbúa) Breiðdalshreppur Fjarðabyggð Mismunur (B – F)
Tekjur 1.064.352 992.099 -72.253
Laun, launatengd gj. og lífeyrissj. 547.363 614.837 67.474
Önnur rekstrargj. og afskriftir 361.808 347.431 -14.377
Fjármagnsliðir -39.984 -43.722 -3.738
Óreglulegir liðir 0 0 0
Rekstrarniðurstaða 2016 115.198 -13.891 -129.089
Samant., A- og B- hl. (Kr. á íbúa) Breiðdalshreppur Fjarðabyggð Mismunur (B – F)
Tekjur 1.197.940 1.323.702 125.762
Laun, launatengd gj. og lífeyrissj. 604.654 668.858 64.204
Önnur rekstrargj. og afskriftir 404.286 520.394 116.108
Fjármagnsliðir -65.907 -57.682 8.225
Óreglulegir liðir 0 3.858 3.858
Rekstrarniðurstaða 2016 123.093 80.627 -42.466
Sveitarsjóður, A- hluti (Kr. á íbúa) Breiðdalshreppur Fjarðabyggð Mismunur (B – F)
Veltufé frá rekstri 164.560 103.063 -61.497
Fjárfestingahreyfingar -62.242 -106.004 -43.762
Eignir 1.071.692 1.849.656 777.964
Skuldir, án skuldbindinga 978.132 1.348.750 370.618
Skuldir og skuldbindingar 1.031.000 1.790.217 759.217
Samantekið, A- og B- hl. (Kr. á íb.) Breiðdalshreppur Fjarðabyggð Mismunur (B – F)
Veltufé frá rekstri 212.637 250.017 37.380
Fjárfestingahreyfingar -64.335 -191.078 -126.743
Eignir 1.652.121 2.690.544 1.038.423
Skuldir, án skuldbindinga 1.636.445 1.422.509 -213.936
Skuldir og skuldbindingar 1.689.313 1.896.553 207.240

 

Framlag Jöfnunarsjóðs Sveitarfélaga 

Verði af sameiningu munu koma til nýja sveitarfélagsins sérstök framlög vegna hennar, allt að 680 milljónir króna, úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á næstu 5 árum. Stærsti hlutinn er svonefnt skuldajöfnunarframlag. Endanlegir útreikningar vegna þess munu byggja á ársreikningum 2017. Jafnframt mun Jöfnunarsjóðurinn greiða framlag til þróunar og endurskipulagningar á stjórnsýslu í sameinuðu sveitarfélagi. Umtalsvert fjármagn mun renna til innviðauppbyggingar í Breiðdal og einnig til að bæta nýju sveitarfélagi upp tapaðar jöfnunarsjóðsgreiðslur í 5 ár m/v að áfram hefði verið um tvö sveitarfélög að ræða.Kostnað við störf samstarfsnefndar og sjálfa kosninguna greiðir Jöfnunarsjóðurinn, burtséð frá því hverjar niðurstöður verða.                                          
Heiti framlags: Vegna Breiðdalshr. Vegna Fjarðabyggðar Samtalskrónur.
Skuldajöfnun 24.000.000.- 450.000.000.- 474.000.000.-
Þróun og endurskipulagning     157.000.000.-
Skert tekju- og útgjaldajöfnun     50.000.000.-
    Samtals kr.: 681.000.000.-
Auk þess greiðsla vegna útlagðs kostnaðar, allt að kr. 17.000.000.-