KOSNING UM SAMEININGU BREIÐDALSHREPPS OG FJARÐABYGGÐAR

Ákveðið hefur verið að fram fari kosning meðal íbúa Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar laugardaginn 24. mars 2018 um sameiningu sveitarfélaganna.

Í nóvember 2017 skipuðu sveitarstjórnir sveitarfélaganna hvor fyrir sig fulltrúa í samstarfsnefnd um sameiningu. Hefur nefndin skilað áliti ásamt skýrslu þar sem fram koma ýmsar upplýsingar um málið.

Kosning íbúa sveitarfélaganna fer samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórna. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar verður hjá sýslumönnum og fljótlega auglýst, hvenær hún getur hafist.

Á þessari síðu munu birtast upplýsingar um framkvæmd kosningana um leið og þær liggja fyrir.

KJÖRSEÐILINN
Til að sameining nái fram að ganga þarf að verða meirihluti atkvæða með tillögunni í hvoru sveitarfélagi fyrir sig. Spurningin á atkvæðaseðlinum verður einföld:

Ert þú samþykk / samþykkur sameiningu Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar ?