• Stjórnsýsla
  • Skipulagsmál

Skipulagsmál

Breiðdalshreppur Tillaga að deiliskipulagi fyrir nýja aðveitustöð RARIK við Breiðdalsvík

Sveitarstjórn Breiðdalshrepps auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir nýja aðveitustöð RARIK við Breiðdalsvík, skv. 1. málsgrein, 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2400 m2 lóð innan þorpsgirðingar undir nýja aðveitustöð raforku á klapparási sem nefnist Hellur, á svæði sem hefur verið sléttað og var notað sem geymslusvæði fyrir nokkuð mörgum árum. Aðkoma að lóðinni er frá Breiðdalsvíkurvegi. Aðveitustöðin verður ekki í sjónmáli frá Breiðdalsvík en mun sjást frá þjóðvegi. Engar loftlínur verða við stöðina en jarðstrengir verða að og frá henni, plægðir í jörð með tiltölulega litlu jarðraski. 
Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Breiðdalshrepps, á skrifstofutíma, frá og með fimmtudeginum 15. mars nk. til og með fimmtudeginum 26. apríl, ásamt því að vera til sýnis á heimasíðu Breiðdalshrepps http://www.breiddalur.is/stjornsysla/skipulagsmal.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á því að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við tillöguna og skal þeim skilað skriflega á skrifstofu Breiðdalshrepps, Selnes 25, 760 Breiðdalsvík eða á netfangið hreppur@breiddalur.is eigi síðar en fimmtudaginn 26. apríl 2018. Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest telst samþykkur henni.

Tillaga

Skipulagsfulltrúi Breiðdalshrepps