• Þjónusta
  • Áhaldahús/safnstöð

Áhaldahús/safnstöð

Sorpmóttaka Breiðdalshrepps

Áhaldahús

Spilliefni

Spilliefni

Tekið er á móti spilliefnum við Áhaldahús. Við skil á spilliefnum skal ávallt hafa samband við starfsmenn Áhaldahúss. Enda um hættuleg efni að ræða og á ekki að þurfa útskýra hættuna er ef börn eru nálæg.
Heimilistæki eða nytjahlutir

Heimilistæki eða nytjahlutir

Tekið er á móti heimilistækjum og nytjahlutum við Áhaldahús. Ávallt skal hafa samband við starfsmenn þegar skila skal heimilistækjum eða nytjahlutum.
Rúlluplast

Rúlluplast

Minnt er á að óheimilt er að farga rúlluplasti á annan hátt en til endurvinnslu. Breiðdalshreppur mun áfram bjóða upp á að taka rúlluplast frá þeim sem þess óska, en þá einungis ef gengið er frá því eins og kynnt hefur verið.

 

Þórðarhvammur - gámavöllur

Timbur

Timbur

Tekið er á móti timbri í sérmerktum gámum við Þórðarhvamm
Hjólbarðar og Brotajárn

Hjólbarðar og Brotajárn

Tekið er á móti hjólbörðum og brotajárni við Þórðarhvamm.
Steypubrot, múrbrot eða önnur efni

Steypubrot, múrbrot eða önnur efni

Tekið er á móti grófum jarðvegsefnum, svo sem möl, steypubrotum eða múrbroti í gám við Þórðarhvamm. Vinasamlegast hafið samband við starfsmenn ef um mikið magn er um að ræða.
Garðaúrgangur

Garðaúrgangur

Tekið er á móti garðaúrgangi við Þórðarhvamm Vinsamlegast athugið að einungis er hér um að ræða venjulegan garðaúrgang frá heimilum, þ.e. hey, mold, eða greinaafganga. Alls ekki önnur jarðefni eða múrbrot.

Móttaka dósa er í áhaldahúsi á fimmtudögum frá kl. 13:00 - 17:00

 

Hart og mjúkt plast
Dagblöð og tímarit
Sléttur pappi
Fernur
Bylgjupappi

Flokkum - Skilum - Endurvinnum